Personvern

Personopplysninger

Invoicia håndterer personopplysninger på en betryggende måte ihht. Lov om Personopplysninger. Under følger en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Du har inngått en avtale om levering av en tjeneste, produkt og/eller abonnement. Denne avtalen har vi påtatt oss og sørge for blir oppfylt og trenger da kontaktinformasjon for å kunne bringe kravet fram til deg.

Har kravet gått til inkasso vil saken ligge tilgjengelig på min side hos www.invoicia.no. Her ligger ditt navn, men ikke adresse, telefonnummer eller andre opplysninger, vi måtte ha om deg. Ditt navn og adresse står på betalingsoppfordringen og eventuelt andre brev vi har sent deg i sakens anledning. Kortnummer oppbevares ikke av Invoicia utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi har et samarbeid med kreditor, der kreditor kan få opplysninger som rett adresse og telefonnummer. Disse opplysningene kan bli utlevert til kreditor, ellers ingen andre opplysninger. Vi rapporterer betalingsanmerkninger når dette er i henhold til saken. Det er ingen andre samarbeidspartnere eller eksterne registre som vil få tilgang til dine opplysninger.

Saken din slettes i henhold til bransjenormen for inkasso. Betalingsanmerkninger slettes når saken er betalt. Kontaktinformasjon rettes når de blir oppdaget, f.eks rett adresse. Skulle det ellers være feilaktige opplysninger på saken legges et notat til med opplysninger om feil og de rette opplysningene. Er det gitt feilaktige opplysninger om kredittverdighet vil dette bli rettet eventuelt slettet når de blir oppdaget. Dette skjer umiddelbart.

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg og hvordan de håndteres. En slik henvendelse rettes til inkasso@invoicia.no. Det kan forventes et svar innen 1 mnd eller et svar om når, dersom fristen ikke kan overholdes.

Det er kun saksbehandlere på avdelingen for inkasso som har tilgang til systemet og din sak. Serveren er plassert i eksterne lokaler og driftes av ekstern partner som ikke har tilgang til saker. Telefonsystemet er ISDN.

Invoicia anvender ”cookies” for å identifisere deg som kunde i våre systemer.

Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra en webside, f. eks www.invoicia.no til din datamaskin, og lagres enten i maskinens minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Vi anvender oss av begge disse cookie typene.

Tekstbaserte cookies brukes for å lagre innloggingsinformasjon i innloggingsskjemaet.

Om nettleseren din er innstilt på å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å logge inn med saksnummer og PIN-kode på www.invoicia.no/minside.php. Du kan enkelt endre denne innstillingen i nettleseren. Vi anvender aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg.