Vår kundeservice – ditt ansikt utad

Invoicia bestreber seg på god service og tilgjengelighet. For oss er kundegjenvinning en nøkkelfaktor.

God kundeservice overfor dine kunder, er den viktigste målsetning for våre saksbehandlere. Vi skal være tilgjengelig og ha en service- og løsningsorientert dialog med dine kunder, slik at din bedrifts gode inntrykk opprettholdes.

Ved å bruke vårt kundesenter også på fakturaspørsmål, frigjør du dine ressurser og vil motta rapporter og meldinger på eventuelle klager og innsigelser for videre oppfølging. Vår webløsning gir deg full oversikt over hvilke faktura som til en hver tid er ubetalt og hvorvidt de er omtvistet.

Invoicia bidrar til ressursfrigjøring og økt likviditet.