Kjøp av inkassosaker

Invoicia kjøper din fordringsportefølje, og du får omgående betalt for allerede avskrevne fordringer.

Ved å selge dine utestående kundefordringer og inkassosaker til Invoicia, øker du raskt din likviditet både ved å minske administrasjonskostnader og tapsrisikoen. Du velger selv om du vil selge hele eller deler av din fordringsmasse, og du vil få avtalt oppgjør etter kort tid. Slik skaffer du deg en forutsigbar hverdag, og du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Du bedrer likviditeten og Invoicia tar kreditrisikoen.