Inkasso på en juridisk riktig måte

Invoicia legger stor vekt på å være en løsningsorientert samarbeidspartner med særlig vekt på god inkassoskikk.

Vi tilbyr purring og inkasso som en integrert del av vårt tjenestetilbud, dette innebærer betalingsoppfølging, rettslig inkasso, overvåking og rådgivning innenfor inkassofeltet. Du vil alltid ha en fast kundebehandler som er opptatt av å løse dine oppdrag, både effektivt og juridisk riktig. Våre saksbehandlere har lang erfaring innenfor inkassobransjen og flere av våre saksbehandlere har personlig bevilling som sikrer den beste kvalitet i innfordringsarbeidet.

Kundegjenvinning

Inkasso er et håndverk som er avhengig av et godt samarbeid mellom oppdragsgiver, skyldner og oss. Innfordringer skal også være kundegjenvinning for din bedrift, og respekt for skyldneren er svært viktig for Invoicia.

God oversikt og IT-løsninger

Som kunde har du mulighet til å følge saksbehandlingsprosedyren og vår kommunikasjon med skyldner. Vi benytter oss av de beste dataverktøy i bransjen og har dyktige og erfarne IT-utviklere som kan tilpasse løsninger for våre kunders individuelle behov. På denne måten vil du enkelt kunne følge med i saksbehandlingsprosedyren og vår kommunikasjon med skyldner. Resultatet er økt likviditet og lavere administrative kostnader.

Gode resultater er avhengig av kontroll, kvalitet og godt samspill.