GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV INVOICIAs WEBPORTAL – PR. 16.09.2009

Generelt

Disse vilkårene gjelder for alle betalinger av forfalte krav på www.invoicia.no/minside.php til forbrukere. Vilkårene utgjør sammen med din betaling, bekreftet gjennom en betalingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for gjennomføring av betalingen.

Vilkårene og annen informasjon på www.invoicia.no/minside.php er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene dateres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon (dato) av vilkårene som gjelder for din betaling. Er du under 18 år har du ikke anledning til å anvende Invoicia’s MinSide samt gjennomføre transaksjoner.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Invoicia som inkassator på vegne av kreditor kan ikke stilles til ansvar for dine rettigheter og plikter ifbm varekjøp. Der det i disse vilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post betalingsbekreftelse etter gjennomført transaksjon.

Definisjon av parter

Inkassator / Selger er: Invoicia Norge AS, Postboks 6134 – Etterstad, 0602 OSLO, inkasso@invoicia.no, telefon: 815 66 360, telefaks: 75 14 36 01, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Debitor / Kjøper er: den person som er oppgitt som har et utestående krav, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av betalinger på "MinSide"

For at du skal føle deg trygg på hvordan man betaler forfalte krav i Invoicia’s MinSide, har vi beskrevet betalingsprosessen, som består av følgende punkter:

  • Logg inn med saksnummer og PIN-kode som fremgår av tilsendte betalingsoppfordring eller betalingsdokument.
  • Dagens saldo inkludert alle påløpte renter og gebyr fremgår av oversikten (*).
  • Velg mellom 4 muligheter; (1) Betal saldo med VISA/Mastercard; (2) Send melding til din saksbehandler; (3) Be om kopi av faktura som danner grunnlag for kravet; (4) Be om nedbetalingsplan.
  • Ved betaling med VISA/Mastercard vil du bli overført til DIBS betalingsløsning for kort. Her fremgår ordrenummer som er lik saksnummer, beløp å betale (lik dagens saldo), navn på kreditor, og navn på din saksbehandler.
  • Velg MasterCard eller VISA som betalingsmetode.
  • Fyll inn Kortnummer, Utløpsmåned, Utløpsår og Kontrollsifre (CVV).
  • Bekreft betaling.
  • Betalingsbekreftelse vises. Fyll inn epost adresse for mottak av betalingsbekreftelse via epost.
  • Mottak av betalingsbekreftelse.

*) Dagens saldo er oppdatert daglig kl 09:30. Eventuelle rettsgebyrer som begjæring hos Namsmannen el.l. kan ha påløpt i tillegg uten at dette fremgår av dagens saldo. Ta kontakt med Invoicia på telefon 815 66 360 eller inkasso@invoicia.no hvis du er i tvil.

Sikkerhet og kryptering

Invoicia’s MinSide er SSL-kryptert via iframe, dette betyr at hvis du høyreklikker rundt login boksen og velger "show this frame only" eller tilsvarende i din nettleser, vil du se du at det er en iframe til: https://mypage-no.invoicianet.com/index.php?fuseaction=login.main. Alle sider under MinSide er SSL-krypterte. Invoicia anvender DIBS for utføring av korttransaksjoner, og denne tjenester er også kryptert. Invoicia’s MinSide er sikkerhetsklarert av DIBS og ”Certified by DIBS”.

Betalings- og avtaleprosess

Din betaling er bindende når betalingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din betaling hvis denne ikke avviker fra det som fremgår av saksnummer og beløp som fremkommer på Invoicia’s MinSide, Betalingsdokument eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din betaling, vil vi bekrefte betalingen og automatisk sende en betalingsbekreftelse til deg gitt at du har registrert korrekt epost adresse. Les nøye gjennom betalingsbekreftelsen når du mottar den, og undersøk om betalingsbekreftelsen er i overensstemmelse med riktig saksnummer / ordnenummer betalingen gjelder.

Skylding beløp kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom nettbank / KID betaling eller ved bruk av bank- eller kredittkort på MinSide. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved betaling. Kortet blir belastet samme dag som saksbehandler hos Invoicia registrerer reservasjonen på aktuell sak som ”pending payment”. Syv virkedager etter registrering av ”pending payment” vil saken være oppgjort i Invoicia’s systemer. I perioden fra betaling er reservert til betaling er mottatt kan det forekomme at saken fortsatt står med uendret saldo på MinSide inntil betaling er mottatt fra kortinnløser til Invoicia. Ingen renter eller ytterligere salærer løper i perioden. Din betalingsbekreftelse mottatt via epost dokumenterer betalingen. Ved manglende dekning på ditt kort fra reservasjon til betalingen blir belastet ditt kort, plikter Invoicia å informere deg om dette via telefon, brev eller epost.

Opplysninger gitt i Invoicia’s MinSide

Vi tilstreber å gi debitor (skyldner) så korrekt og oppdatert informasjon om aktuell saldo på hovedstol, salær, renter og gebyr som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan utføre betaling eller gi korrekt saldo / beløp å betale på betalingstidspunktet. Hvis du opplever større avvik mellom tilsendte betalingsoppfordring / betalingsdokument og av hva som fremgår av informasjonen på MinSide kontakter du Invoicia på telefon 815 66 360 tastevalg 2 eller inkasso@invoicia.no for korrekt informasjon.

Reklamasjon

Hvis kravet gjelder betaling av forbrukerkjøp ihht. Forbrukerkjøpsloven gjelder salgsbetingelser inngått mellom kreditor og deg som forbruker. Invoicia som inkassator på vegne av kreditor har intet reklamasjonsansvar. Melding om feil og mangler ved produktene / tjenestene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av dokumentasjonshensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved bruk av inkasso@invoicia.no slik at vi får registrert klagen, stoppet videre innkreving, og formidlet klagen til kreditor. Eventuelt retur av vare og prosedyre ifbm ovenfor kreditor vil bli opplyst av Invoicia ved registrering av klage.

Personopplysninger

Invoicia håndterer personopplysninger på en betryggende måte ihht. Lov om Personopplysninger. Under følger en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Du har inngått en avtale om levering av en tjeneste, produkt og/eller abonnement. Denne avtalen har vi påtatt oss og sørge for blir oppfylt og trenger da kontaktinformasjon for å kunne bringe kravet fram til deg.

Har kravet gått til inkasso vil saken ligge tilgjengelig på min side hos www.invoicia.no. Her ligger ditt navn, men ikke adresse, telefonnummer eller andre opplysninger, vi måtte ha om deg. Ditt navn og adresse står på betalingsoppfordringen og eventuelt andre brev vi har sent deg i sakens anledning. Kortnummer oppbevares ikke av Invoicia utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi har et samarbeid med kreditor, der kreditor kan få opplysninger som rett adresse og telefonnummer. Disse opplysningene kan bli utlevert til kreditor, ellers ingen andre opplysninger. Vi rapporterer betalingsanmerkninger når dette er i henhold til saken.

Det er ingen andre samarbeidspartnere eller eksterne registre som vil få tilgang til dine opplysninger.

Saken din slettes i henhold til bransjenormen for inkasso. Betalingsanmerkninger slettes når saken er betalt. Kontaktinformasjon rettes når de blir oppdaget, f.eks rett adresse. Skulle det ellers være feilaktige opplysninger på saken legges et notat til med opplysninger om feil og de rette opplysningene. Er det gitt feilaktige opplysninger om kredittverdighet vil dette bli rettet eventuelt slettet når de blir oppdaget. Dette skjer umiddelbart.

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg og hvordan de håndteres. En slik henvendelse rettes til inkasso@invoicia.no. Det kan forventes et svar innen 1 mnd eller et svar om når, dersom fristen ikke kan overholdes.

Det er kun saksbehandlere på avdelingen for inkasso som har tilgang til systemet og din sak. Serveren er plassert i eksterne lokaler og driftes av ekstern partner som ikke har tilgang til saker. Telefonsystemet er ISDN. Invoicia anvender ”cookies” for å identifisere deg som kunde i våre systemer.

Cookies

En cookie er en tekstfil som sendes fra en webside, f. eks www.invoicia.no til din datamaskin, og lagres enten i maskinens minne (session cookies) eller som en liten tekstfil (tekstbaserte cookies). Vi anvender oss av begge disse cookie typene.

Tekstbaserte cookies brukes for å lagre innloggingsinformasjon i innloggingsskjemaet.

Om nettleseren din er innstilt på å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å logge inn med saksnummer og PIN-kode på www.invoicia.no/minside.php. Du kan enkelt endre denne innstillingen i nettleseren. Vi anvender aldri cookies for å lagre personlig informasjon om deg.

Endring i vilkårene

Invoicia forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Tingsrett som verneting.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Invoicia Norge AS’ eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter og tjenester, herunder bl.a. omtale av tjenestene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Invoicia Norge AS.