Kjøp av fordringer

Kjøp av fordringer styrker din likviditet og sikrer din inntjening

Unngå søvnløse netter og unødig uro omkring oppgjør av din bedrifts utestående fordringer. Invoicia kjøper dine fakturaer og gir deg oppgjør innen 24 timer. Dette frigjør både kapital og ressurser for din bedrift. I tillegg til rask kapital, vil du på denne måten unngå påminnelser, strevsomme telefonoppfølginger og inkassosaker.

Behandlingen av kjøpte fordringer følger de samme krav som ved vanlig inkassobehandling, og våre erfarne saksbehandlere sørger for optimal kundegjenvinning for deg!

  • Du får forskuddsbetaling på 95-97% av fakturaverdi inkl. mva.
  • Ikke dyrere enn ordinær kassekreditt
  • Du velger selv når og hvor mange fakturaer som skal selges/belånes
  • Du forsterker ditt selskaps likviditet og kontantbeholdning
  • Du slipper å sende ut purringer, foreta strevsomme telefoner, inkasso og rentefakturering
  • Du kan kombinere finansiering med full reskontroservice hvor vi også tar hånd om dine faktura som du ikke selger
  • Du har full kontroll via Invoicia WebReskontro hvor du ser hvilke fakturaer som er solgt og hva som er status per faktura
  • Ikke krav på salg/belåning av hele din reskontro
  • Du får utbetalt dine solgte faktura innen 24 timer

Få mer tid og frihet i tillegg til økt likviditet – la Invoicia kjøpe dine fordringer.