Dine rettigheter

Har du mottatt inkassokrav, skal du huske på at du har visse rettigheter.

Frister

Du har krav på et inkassovarsel før saken oversendes til inkasso i hht. inkassolovens §9. Vær oppmerksom på at du hvis du har betalt inkassovarselet for sent, kan saken allerede være oversendt og registrert inkasso slik at salær har blitt beregnet. Inkassobyrået har, så lenge man har oversittet betalingsfristen i inkassovarselet, en faktisk rett til dette salæret. Pass derfor på å betale i god tid og meld fra til kreditor dersom du skulle ha oversittet fristen. Slik kan du muligens unngå at saken sendes til inkasso.

Gebyrer

Forsinkelsesrenter fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet, og inkassosalærer reguleres av Inkassoforskriften.

God inkassoskikk

Inkassobyrået må forholde seg til fastsatt måte å inndrive kravet på i hht. gjeldende lover og forskrifter.

Betalingsanmerkning

Lar du være å betale, kan det bli registrert en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråene. Invoicia rapporterer inn betalingsanmerkninger til Creditinform, Dun & Bradstreet, og Lindorff Decision. Betalingsanmerkninger er registrert i inntil 4 år. Dette kan gjøre det vanskeligere for deg å få lån eller avslag ved kredittkjøp. Gjør du opp for deg, har du krav på at anmerkningen blir slettet umiddelbart.

Bestrider du kravet

Bestrider du kravet, er det viktig at du snarest tar kontakt med Invoicia for å få registrert din innsigelse slik at ikke unødige kostnader påløper videre for deg. Våre erfarne saksbehandlere vil kontakte kreditor og be om uttalelse i sakens anledning, mens saken står i bero. Hvis du som privatperson har klage på saksbehandlingen eller kravet, har du mulighet til å klage til Inkassoklagenemnda. Hvis din bedrift har klage på saksbehandlingen eller kravet, har du mulighet til å klage til Kredittilsynet.