Betalingspåminnelse

Purreadministrasjon som gir resultater

Invoicia har svært gode systemer for automatisk betaingspåminnelse. God kommunikasjon mellom kunde, skyldner og oss, er veien til gode resultater.

Vi tilbyr betalingspåminnelse som en integrert del av våre tjenester. For å redusere din bedrifts tap på utestående fordringer, er det viktig med tett oppfølging på eksakt dato i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Våre purringer sendes automatisk og periodisk etter forfall, og følges da opp med en avtalt forhåndsbestemt purreprosess. Via vår webløsning vil du fremdeles ha kontroll, og du kan følge med på ditt mellomværende med dine kunder på en enkel og oversiktlig måte.